CENÍK

Orientační ceny pro domácnosti

Služba Cena v Kč
Poradenství, vaření, výuka               3 500 / den
              300 - 450 / hod.
skype 10 minut zdarma
každých dalších 30 minut 150 Kč

K ceně budou zakalkulovány náklady (suroviny, pronájem, doprava,...)

 

Ceny pro firmy

Cena se odvíjí od rozsahu služby, odbornosti a Vašich specifických požadavků. 

Dostupná služba pro každého!

 

Smluvní podmínky

Veškeré služby jsou poskytovány s odborností, kterou disponuji a s mým nejlepším svědomím. V případě, že by jste nebyli s mými službami spokojeni nebo se spojení on-line nevydařilo, najdeme spolu vždy řešení, jak danou situaci vyřešit.

Vše je na vzájemné dohodě.

Děkuji.